ISSN 1338-032X

Pripraví sa nová zmluva o štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici, ktorý vláda schválila v stredu 4. októbra 2023, predložil na rokovanie predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra.

Vypracovanie novej zmluvy je potrebné najmä z dôvodu zjednodušenia schvaľovacieho procesu a sprístupnenia aktualizovaných údajov o štátnej hranici v hraničnom dokumentárnom diele, ktoré je verejne prístupné.

Podstata zmeny spočíva v tom, že hraničné dokumentárne dielo, ktoré je v súčasnosti možné aktualizovať až po ukončení komplexného preskúšania celej štátnej hranice, viac nebude súčasťou medzinárodnej zmluvy.

Z hľadiska obsahu dokumentov k novej zmluve a garancie priebehu hraničnej čiary bude tvoriť prílohy novej zmluvy o štátnej hranici s Českou republikou prehľadná mapa a zoznam súradníc hraničných bodov. Tieto  prílohy považujú obe zmluvné strany za dostatočné, keďže charakter hraničnej čiary je od roku 2011 nepohyblivý.

Hraničné dokumentárne dielo obsahujúce podrobné údaje o priebehu a vyznačení štátnej hranice bude vyhotovované naďalej, ale ako technický dokument hraničnej komisie. Tým sa zjednoduší a výrazne urýchli zverejňovanie aktualizovaných údajov o štátnej hranici.

Zmluva je bilaterálnou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, ako aj politickou medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 4 Ústavy Slovenskej republiky, a teda sa vyžaduje súhlas parlamentu pred jej ratifikáciou prezidentkou Slovenskej republiky. Vykonanie obvyklých formálnych úkonov súvisiacich s uzavretím zmluvy zabezpečí rezort vnútra v spolupráci s rezortom diplomacie.

 

zdroj: MV SR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Výzva pre vodičov! Prispôsobte jazdu počasiu a stavu vozovky

KR PZ Trnava |MM| Upozorňujeme vodičov, že najmä v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a na Záhorí v okresoch...

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...