ISSN 1338-032X

Ministerstvo školstva podporuje odborné vzdelávanie a prepojenie s trhom práce. Projekty sú zamerané na Banskobystrický a Prešovský kraj

MŠVVM SR |MM|  Rezort školstva sa kontinuálne venuje prepojeniu vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce na stredných odborných školách. V rámci Programu Slovensko tak prostredníctvom fondov EÚ podporuje projekty Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja.

„Ide o projekty, ktoré vychádzajú z regionálnych potrieb a nadväzujú na aktivity krajov realizované aj s podporou rezortu školstva do konca roka 2023,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

V rámci Banskobystrického kraja je to podpora projektov v celkovej sume 9 882 332,14 eur. Národný projekt vytvorí na vybraných stredných školách v tomto kraji podmienky na rozvoj a modernizáciu stredoškolského vzdelávania, s cieľom zvýšiť počet absolventov stredných odborných škôl, ktorí vyštudujú kvalitné odbory dopytované trhom práce v regióne a ktorí budú vybavení prenositeľnými zručnosťami ako kritické myslenie, čitateľská, finančná, digitálna, matematická gramotnosť a mäkkými zručnosťami ako tímová práca či flexibilita.

Prostredníctvom zavedenia inkluzívnej kultúry na školách, podpory marketingových aktivít, inovácie školských vzdelávacích programov, rozšírenej spolupráce so zamestnávateľmi vrátane duálneho vzdelávania, profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, tak projekt prispeje k skvalitneniu výučby odborov a zvýšeniu počtu žiakov prvých ročníkov v odboroch žiadaných na trhu práce, zníženiu predčasného ukončovania školskej dochádzky a vytvoreniu bezpečného a spolupracujúceho priestoru pre žiakov aj zamestnancov.

Súčasne projekt zabezpečí nadväznosť kurikulárnej reformy základných škôl zameranej na zručnosti aj na stredných školách v kraji. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných a stredných škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj zamestnanci štátnej správy a samosprávy. Očakávame, že projekt celkovo podporí 400 zamestnaných osôb a 3 800 detí a mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú neaktívni. Zapojených bude 11 stredných odborných škôl z Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako výsledok aktivít tohto národného projektu sa tak napríklad očakáva nárast záujmu žiakov o štúdium na SOŠ aj zo sociálne a inak znevýhodneného prostredia, lepšia možnosť pre žiaka ujasniť si ciele vlastnej kariéry a porozumieť trhu práce či zvýšený záujem zamestnávateľov a žiakov o vstup do duálneho vzdelávania a mnoho ďalších.

V Prešovskom samosprávnom kraji je projekt podporený v celkovej sume 6 545 590,44 eur. Jeho cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, prepojením vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zapojením zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Ďalej aj rozvíjanie profesionálnych zručností a kompetencií pedagogických zamestnancov a podpora inkluzívneho prostredia v školách, za účelom znížiť nesúlad medzi zručnosťami absolventov stredných škôl a požiadavkami trhu práce. Prostredníctvom činnosti regionálnej platformy v oblasti školských politík, prepojenej s trhom práce, inovácií školských vzdelávacích programov a vzdelávania pedagogických zamestnancov, sa projekt zameriava na kvalitu odborného vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce.

Projekt rozvíja zručnosti a kompetencie žiakov stredných škôl vo väzbe na potreby zamestnávateľov, podporuje profesijný rast pedagogických zamestnancov, čím zvyšuje účinnosť vzdelávania na stredných odborných školách. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci. Očakáva sa, že projekt celkovo podporí 300 zamestnaných osôb a 2 850 detí a mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú neaktívni. Zapojených bude 10 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Očakáva sa napríklad vytvorenie piatich programov inovačného vzdelávania (podpora inovácie školských vzdelávacích programov, tvorba inovačných výstupov, digitalizácia, mentoring a tútoring a podpora manažérskych zručností vedenia školy).

Popri aktivitách podporovaných rezortom školstva z Európskeho sociálneho fondu, dostanú školy v týchto krajoch do konca roka 2027 aj investičnú podporu z Programu Slovensko, čím sa zabezpečí komplexný rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching up regions.

Iniciatíva Catching-Up Regions je iniciatívou Európskej komisie, Svetovej banky a členských štátov EÚ na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu, inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Dvom osobám po útoku medveďom letel na pomoc záchranársky vrtuľník

ATE |MM|  Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice bola dnes popoludní vyslaná do okresu Detva, kde v oblasti...

Zuzana Čaputová: „Atmosféra na Slovensku je aj po voľbách poznačená nenávisťou“

"Zastavme to prosím skôr, ako sa nám to vymykne spod kontroly. Nie je v poriadku útočiť na dôstojnosť človeka...

Falošná policajtka strašila seniorku „zlými“ Ukrajincami. Tá jej uverila, peniaze a cennosti hodila do smetiaku

Predvčerom dopoludnia neznáma žena telefonicky kontaktovala seniorku, ktorej povedala, že je z kriminálnej polície. Seniorke uviedla, že po obci...

Na D1 pri Považskej Bystrici obnovíme mostné závery

NDS |MM| Národná diaľničná spoločnosť zabezpečí počas niekoľkotýždňových prác komplexnú výmenu mostných záverov na takmer pol kilometrovom moste...

Bankomatoví zlodeji už čelia obvineniu

KR PZ Trenčín |MM|  Tento týždeň došlo v našom kraji až k dvom pokusom vykradnúť bankomat. Prvý prípad...

Do novej vozovky na východnej R4 investujeme vyše 700-tisíc eur

NDS |MM|  Národná diaľničná spoločnosť zrenovuje povrch vozovky na rýchlostnej ceste R4 za Košicami, v blízkosti štátnej hranice...

Na podporu zdravotníckych zariadení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti smeruje takmer 6 miliónov eur

MIRRI |MM| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo 5. apríla 2024 výzvu s názvom Podpora v...

D1 pred zjazdom Hendrichovce je spojazdnená v smere na Prešov

NDS |MM|  Časť dopadov masívneho požiaru na D1 Prešov – Poprad sa včera podarilo odstrániť. Od večerných hodín...

Umenie pre školy: Škola v galérii

GUS |MM| Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila špeciálnu programovú ponuku pre základné a stredné...

Synovi oznámil, že plánuje jeho matku zabiť

KR PZ Trenčín |MM|  Polícia v Dubnici nad Váhom zadržala muža, ktorý sa vyhrážal bývalej manželke zabitím. Na základe...

Čadca: využitie dronu pri plynulosti cestnej premávky – VIDEO

KR PZ Žilina |MM| Policajti Okresného dopravného inšpektorátu  OR PZ v Čadci v rámci výkonu dohľadu nad cestnou...

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla

FN SR |MM| Do 30. apríla majú dovozcovia povinnosť predložiť správu obsahujúcu informácie za obdobie skončeného štvrťroka (január...