ISSN 1338-032X

Školstvo

B. Gröhling vyzýva učiteľov, aby sa zaočkovali

MŠVVŠ SR |MM|  V novom školskom roku je nevyhnutné, aby na školách bolo bezpečné prostredie. Očkovanie neochráni iba samotných zamestnancov škôl, ale pomáha aj znížiť riziko šírenia koronavírusu, čím zabráni vzniku ohnísk na školách. V súvislosti s prípravami na nový...

S. Síthová: Pripravujeme súbor opatrení, aby sme minimalizovali opakovanie ročníka

MŠVVŠ SR |MM|  Konkrétne riešenia a minimalizácia opakovania ročníka. To je hlavným cieľom nového balíka opatrení z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý bude predstavený koncom augusta. Pôjde o vôbec prvú koncepciu, ktorá bude riešiť zabránenie...

Slovenský výskum bude dostupnejší a viditeľnejší. Národná stratégia pre otvorenú vedu SR je schválená

MŠVVŠ SR |MM|   Najdôležitejšie zásady, aktuálna situácia v Európe i u nás, zapojené subjekty a kľúčové oblasti pre presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. Aktuálne schválená Národná stratégia pre otvorenú vedu má jasný cieľ – chce verejnosti sprístupniť...

Tehotenské štipendium bolo vyplatené už viac ako 600 študentkám

MŠVVŠ SR  |MM|  Od apríla 2021 vstúpili do účinnosti novely zákonov, ktoré umožňujú stredným a vysokým školám priznať a vyplatiť tehotným plnoletým žiačkam a študentkám tehotenské štipendium. Jeho výška je legislatívne stanovená na 200 eur mesačne. Tehotenské štipendium má...

Obchodná akadémia – dištančne, prezenčne, zážitkovo, interaktívne, kreatívne, humánne aj duálne

PaedDr. Mariana Kamenská   /12 JÚL 2021/ Uplynulý školský rok žiaci Obchodnej akadémie v Seredi zažili rôzne formy vyučovania. Niektoré hodiny v čase dištančného online vzdelávania pripomínali často špiritistické seansy, keď sa vyučujúca snažila privolať „ducha“ niektorého študenta slovami: Janko, keď ste...

Rezort školstva chce bezpečné školy. Po predošlých krokoch pridáva mobilný očkovací tím na zaočkovanie

MŠVVŠ SR |MM|  Za účasti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlany Síthovej bol dnes v obci Kecerovce, v Košickom kraji, spustený pilotný projekt mobilného očkovania žiakov v teréne. Po presadení prednostného očkovania učiteľov, študentov vysokých škôl a zahraničných...

B. Gröhling: Učiteľom preplatíme rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách

MŠVVŠ SR |MM|  Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium slúži na to, aby si učitelia zvýšili kvalifikáciu. Bežne stojí učiteľov do 400 eur za semester, ale v roku 2021 ho ministerstvo školstva učiteľom preplatí za zimný semester v prvom...

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ J.A. Komenského

ZŠ J.A. Komenského /  Napriek tomu, že bránu školy sme zatvorili 30.6.2021 vo vzdelávaní sme pokračovali aj počas prvých júlových dní. Tentokrát vzdelávanie absolvovali pedagogickí zamestnanci pod vedením skúsených lektorov.   ...

B. Gröhling: Ministerstvo školstva iniciuje očkovanie v marginalizovaných komunitách

MŠVVŠ SR |MM|  Ministerstvo školstva presadilo prednostné očkovanie učiteľov, študentov vysokých škôl či očkovanie cez výjazdové tímy. Aktuálne iniciuje očkovanie aj v marginalizovaných skupinách. Cieľom je vytvoriť na školách od septembra bezpečné prostredie. Odborníci, vedci a epidemiológovia varujú, že v oblastiach s nízkou...

B. Gröhling: Reformou ustupujeme od memorovania a smerujeme k rozvíjaniu schopností žiakov

MŠVVŠ SR |MM|   Nové učivo budú tvoriť učitelia z praxe, odborníci aj akademici. Predmety budú logicky prepojené a do učiva sa majú zakomponovať aj kritické myslenie či prierezové témy ako digitálna, finančná či environmentálna gramotnosť. V uplynulom roku vytvoril Štátny pedagogický...