ISSN 1337-8481

Školstvo

Informácia o pracovnom mieste – učiteľka MŠ

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Informácia o pracovnom mieste - Učiteľ/ka MŠ Termín nástupu: 1.9.2020 Učiteľka MŠ zdroj: sintava.sk

V dnešný deň zasadli do školských lavíc aj žiaci ZŠ J.Fándlyho

ZŠ Juraja Fándlyho, Fb |  Milé deti, dnes máte svoj sviatok, Medzinárodný deň detí. Úprimne a zo srdca vám spolu so všetkými „dospelákmi", zamestnancami školy, k nemu blahoželáme. Niektorým na diaľku a tým, ktorí po dlhých takmer troch mesiacoch nastúpili...

Škola znovu ožila

ZŠ J.A.Komenského, Fb | Na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi dnes bolo opäť rušno. Nielen preto, že sa oslavoval Medzinárodný deň detí, ale hlavne preto, že škola začala aspoň čiastočne žiť svoj bežný život. Od rána do...

Informácia o pracovnom mieste – Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – dejepis, slovenský jazyk a literatúra

Šintava |  Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Informácia o pracovnom mieste - aprobácia dejepis, slovenský jazyk a literatúra. Termín nástupu: 24.8.2020 zdroj: sintava.sk prac. ponuka SJL- DEJ  

Sme pripravení …

ZŠ J.A.Komenského, Fb |  Budovu školy sme po dlhšej "prestávke" znovu vydezinfikovali, do všetkých tried sme osadili dávkovače na mydlo, doplnili sme do tried zásobníky na papierové utierky, prispôsobili sme požiadavkám RÚVZ priestory jedálne, nalepili sme piktogramy, upravili sme...

Od 1. júna sa môžu otvoriť jasle, škôlky aj základné školy

ÚVZ SR |MM| Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorým sa od 1. júna 2020 umožňuje činnosť: 📌 zariadenia školského stravovania 📌 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí...

Vieme od koho jeme

Lenka Adámková, Laura Moravčíková, Viktória Mrvová - ZŠ Jána Palárika Majcichov |  Mladí reportéri pre životné prostredie zo ZŠ Jána Palárika Majcichov sa zamerali počas vyučovania geografie na nákup potravín praktickými aktivitami. V nakupovaní potravín myslia globálne, ale jedia lokálne. V dnešnom...

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 20.05.2020 o 15,00hod ................................................................................................... • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch. V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti. • V meste sú od...

Minister školstva Branislav Gröhling k otváraniu škôl

Je to 9 týždňov, odkedy sa zavreli školy a učitelia začali učiť na diaľku. Mnohí to robia ukážkovo a za to im patrí moja vďaka. Ale škola nemôže takto fungovať večne. Mnohí rodičia nemôžu pracovať z domu, ostávajú s...

Výdaj stravy je možný pre všetky deti, otvoriť sa môžu aj poradenské a rehabilitačné centrá

ÚVZ SR  |MM|  Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v záujme podpory a zlepšovania zdravotného stavu klientov je možné za dodržania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a...