ISSN 1337-8481

Životné prostredie

Stredisko praktickej environmentálnej výchovy SAŽP Dropie prejde revolučnou premenou

SAŽP |MM|  Environmentálna výchova a vzdelávanie má pevné miesto v štruktúre Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) prakticky od jej vzniku. Zažila fázy rozmachu a budovania siete štátnych stredísk environmentálnej výchovy, ale aj fázy stagnácie a hľadania svojej úlohy a...

Európsky týždeň mobility 2021 opätovne upriami pozornosť na udržateľnú dopravu

SAŽP |MM|  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky prichádza s 20. ročníkom kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM). Tento rok sa bude niesť v duchu hesla „Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou“. Jubilejný dvadsiaty ročník...

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

MŽP SR |MM|  Ministerstvo životného prostredia SR prijalo s poľutovaním správu o obeti útoku zveri v Liptovskej Lúžnej. Podľa doterajších informácií by malo ísť o medveďa. Útok medveďa na človeka je ojedinelý. Takýchto kolízií bolo v roku 2020 iba päť....

Samosprávam sa kráti čas na zavedenie povinného zberu kuchynského odpadu

menejodpadu.sk |MM|   Do konca júna majú slovenské samosprávy zaviesť povinný zber kuchynského odpadu. Kým niektoré obce systém len vylepšovali, iné sa do jeho zavedenia pustili na poslednú chvíľu. Aby dosiahli želané výsledky, mali by vybrať správnu infraštruktúru a kvalitne...

Máme za sebou prvý úspešný rok!

Zelená linka MŽP |MM|   Verejnosť prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu – Zelenej linky ministerstva životného prostredia nahlásila takmer 2500 podaní z nezákonného poškodzovania životného prostredia. Občania nahlasujú čierne skládky, nezákonnú manipuláciu s odpadom, výruby v lesoch, ako aj podozrenia zo znečisťovania...

Pred rokom sme zriadili Kanceláriu prvého kontaktu – Zelenú linku

Zelená linka MŽP |MM|   Počas jedného roka verejnosť nahlásila takmer 2500 podaní z nezákonného poškodzovania životného prostredia. Občania nahlasujú čierne skládky, nezákonnú manipuláciu s odpadom, výruby v lesoch, ako aj podozrenia zo znečisťovania ovzdušia alebo vôd. Verejnosť dostala jedinečnú možnosť...

Minister Budaj: Začala sa nová éra ochrany životného prostredia

MŽP SR |MM|  Vďaka tradícii, založenej OSN si každoročne 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16....

SAŽP oslávi Svetový deň životného prostredia Slnovratom na Dunaji

SAŽP |MM| Svetový deň životného prostredia je ustanovený na 5. júna. Tento dátum je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom Je len jedna...

V národnej súťaži Enviromesto oceníme výnimočné slovenské mestá

SAŽP |MM|   Mestá na Slovensku majú ambíciu rešpektovať životné prostredie a pre svojich občanov zabezpečiť vysokú kvalitu života. Aby sme podporili snahy o tieto ambície, Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia opäť prinášajú šancu slovenským...

Vodohospodári po prvý raz v histórii vodného diela Gabčíkovo pripravili za jeden rok až dve simulované záplavy starých ramien a koryta Dunaja

MŽP SR |MM|  Simulované záplavy sú pre dunajskú prírodu mimoriadne prospešné, pretože pomáhajú zachovať priaznivý stav druhov rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu. V rámci simulovanej záplavy prietok vody dosahuje 90 kubických metrov za sekundu.   „Aj napriek tomu, že samotná...