ISSN 1338-032X

Inovatívny projekt „Pre zdravie detí“ podporuje vzdelávanie rodičov a ich spoluprácu s pediatrami

Miroslav Košírer / Bratislava / Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a pediatrov. Starostlivosť o deti a ich zdravie  si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj úzku a dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi.  Počet pediatrov rapídne klesá.

Aká je situácia na Slovensku?

„Alarmujúca“ – zhrnula v krátkosti  MUDr. Beáta Kartousová, členka výboru SSPPS a predstavila stav pediatrov na mape Slovenska. Priemerný  vek pediatrov sa neustále zvyšuje, aktuálne je 59 rokov. Pediatrom     v službe budú detskí  pacienti iba pribúdať, čo nie je únosné.  Pediatri vidia jedno z možných riešení vo vzdelávaní rodičov, aby títo zvládli manažovať základné  ochorenia a viac sa venovali prevencii ochorení.

Je veľmi dôležité, aby sa začala aktívna komunikácia pediatrov a rodičov s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, zvýšiť informovanosť rodičov a zároveň  odľahčiť nápor na ambulancie a pohotovosti. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) spustila edukačnú aktivitu, projekt  „Pre zdravie detí“. 

Pripravovaná webová stránka www.pediatridetom.sk bude rodičom prinášať relevantné informácie pripravené priamo pediatrami a špecialistami. „Webová stránka pomôže rodičom získať potrebné zručnosti a sebavedomie v starostlivosti o zdravie svojich detí v domácom prostredí“ – vysvetľuje  hlavná odborníčka pre primárnu starostlivosť detí MZ SR, MUDr. Elena ProkopováSSPPS a „OZ Pediatri deťom“ už zorganizovali ďalej pripravujú množstvo edukačných aktivít – kongresy, webináre, edukačné materiály  v rámci projektu Pediatri deťom v spolupráci s UNICEF.  Pokryť najnaliehavejšie personálne potreby, v obzvlášť nedostatočne obsluhovaných oblastiach Slovenska, Projekt Pediatri deťom umožnil zamestnať aj ukrajinských lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú  starostlivosť ukrajinským aj slovenským deťom.

MUDr. Zuzana Nagyová jedna z koordinátoriek tejto  spolupráce hodnotí doterajšie skúsenosti s ukrajinskými lekármi pozitívne. Podľa jej názoru sú ukrajinskí  pediatri veľmi pracovití, šikovní a veľmi vďační, že im bolo umožnené pracovať v pediatrickej ambulancii.  „Deti a rodičia potrebujú pediatrov, ktorí dokážu pochopiť ich potreby a podporiť ich. Začlenením ukrajinských pediatrov do systému zdravotníctva, ktorí sú už na Slovensku, zabezpečujeme, aby sa ukrajinskí rodičia a deti mohli ľahko spojiť s odborníkmi, ktorí rozumejú ich potrebám a aj to, že všetky deti na Slovensku dostanú dodatočnú zdravotnú podporu v čase, keď systém čelí nedostatku.“ – povedala Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku. Čoraz viac sa do popredia dostáva téma duševného zdravia detí.

Pohyb vystriedali moderné  technológie, aplikácie, významné dopady na fyzické a psychické zdravie má aj široká škála spracovaných  výrobkov, poloproduktov      a rýchleho občerstvenia. Vzrastá aj počet detí so závislosťami, poruchami  pozornosti, správania alebo príjmu potravy, s čím sa denne vo svojich ambulanciách stretávajú pediatri.

Ako povedala psychologička Mgr. Jana Caban: „Rastie záujem o návštevy psychológa, či psy choterapeuta nielen zo strany rodičov, ktorí cítia potrebu poradiť sa, či už vo výchove alebo v zvládaní náročnejších situácií, ale aj samotné deti už často komunikujú svoj záujem stretnúť sa so psychológom.“ Výživa, najmä v období prvých tisíc dní života, ovplyvňuje nielen rast a vývoj dieťaťa, ale aj jeho  celoživotné zdravie. Preto by jej rodičia mali venovať primeranú pozornosť.

MUDr. Prokopová konštatuje: „Je potrebné zaoberať sa otázkami súvisiacimi s nevyváženou stravou a zlou životosprávou, ktoré majú korene v ranom detstve. Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2022, v stravovaní batoliat a detí sú prítomné nedostatky, na ktoré je potrebné rodičov upozorňovať. Odporúčame rodičom batoliat (1-3 roky), aby si overili skladbu jedálnička a stravovacie návyky svojho dieťaťa prostredníctvom dotazníka NutriCheq, ktorý je voľne dostupný na stránke www.1000dni.sk.“

Narastá aj počet detí s problémami imunity, pribúdajú prejavy alergií. „Najčastejšie problémy detských pacientov, ktorý zapĺňajú imunoalergologické ako pneumologické ambulancie, sú časté respiračné infekcie, recidivujúci kašeľ, či prejavy alergie.“ – vysvetlila MUDr. Zuzana Rennerová. Dodáva,  že mnohí rodičia považujú častejšie respiračné ochorenia za závažný problém a žiadajú si vyšetrenie  špecialistom. Pritom je potrebné si uvedomiť, že respiračné ochorenia sú u detí častejšie, lebo imunitný systém malých detí ešte nie je dostatočne „zrelý“.  Zvyšovanie počtu detí na jednu ambulanciu, a často aj neopodstatnené návštevy rodiča v ambulancii, spôsobujú obrovský nápor na pediatra. Ako alternatívu rodičia neraz volia možnosť návštevy  detskej pohotovosti alebo privolanie záchrannej služby. „Veľká časť volaní na tiesňovú linku, týkajúcich sa detí, je indikovaná. Na tomto mieste je potrebné povedať, že nemálo rodičov pri posudzovaní zmien zdravotného stavu svojich detí je zneistených a hľadajú informácie. Rozumieme strachu rodičov o život a zdravie svojich detí.

Správne informácie pre správne rozhodnutie  sú v týchto situáciách kľúčové.“hovorí primár OUP DFN s P v Bratislave  MUDr. Marcel BrennerSnahou všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je upriamiť pozornosť verejnosti na prevenciu zdravia, nie na ochorenia. Preto je nesmierne dôležité, aby   sa každý z nás začal viac starať  o svoje zdravie a zdravie svojich detí formou pravidelných preventívnych prehliadok, pravidelného  aktívneho pohybu, športu a dodržiavaním zásad zdravého stravovania. Medzi dôležité preventívne  postoje patrí  aj očkovanie. „Napríklad HPV očkovaním ako jediným môžeme predchádzať rakovi nám, ktoré spôsobujú HPV infekcie – ako sú rakovina krčka maternice alebo aj rakovina konečníka. Týka sa tak oboch pohlaví – dievčat aj chlapcov. Je to jediné očkovanie proti rakovine, proti ktorej sa dá preventívne chrániť už aj deti v ambulanciách pediatra.

Od 1. 12. 2024 sa rozširuje plné hradenie 9-valentnej vakcíny pre 13 a 14 ročné deti, teda do 15. narodenín.“ – dodáva pediatrička Prokopová.  Zároveň je dôležité vytvoriť vhodné podmienky aj na prácu pediatrov. Práve preto, záštitu nad projektom Pre zdravie detí prezvali Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.  K súčasnej situácii sa vyjadrila štátna tajomníčka MZ SR, profesorka Monika Jankechová: „Ministerstvo zdravotníctva podporuje pediatrov, rieši aktuálnu situáciu navrhovanými intervenciami a opatreniami, z ktorých mnohé sú súčasťou širokej reformy ambulantnej siete, ktorú chceme dostať  do praxe.

 

Foto: Miroslav Košírer

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Výzva pre vodičov! Prispôsobte jazdu počasiu a stavu vozovky

KR PZ Trnava |MM| Upozorňujeme vodičov, že najmä v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a na Záhorí v okresoch...

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...