ISSN 1338-032X

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v klimatickom prípade týkajúcom sa aj Slovenskej republiky

MS SR |MM| Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil 9. apríla 2024 rozhodnutie v prípade Duarte Agostinho a ďalší proti Portugalsku a 32 ďalším, v ktorom sa sťažovatelia z Portugalska sťažovali na porušenie ich práv zo strany 33 štátov, ktoré podľa nich neplnia záväzky potrebné na boj s klimatickou zmenou. ESĽP vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu nedostatku jurisdikcie.

Prípad sa týka súčasných a budúcich vážnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré mladí sťažovatelia pripisujú žalovaným štátom a o ktorých tvrdia, že ovplyvňujú ich životy, pohodu, duševné zdravie a pokojné užívanie si ich domovov. Sťažovatelia sťažnosť opreli o viaceré články Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a odvolávali sa na medzinárodné dokumenty vrátane Parížskeho dohovoru z roku 2015, Dohovoru na ochranu práv dieťaťa a všeobecné správy a zistenia expertov o škodách spôsobených klimatickou zmenou. Sťažovatelia argumentovali, že sú už teraz dotknutí nepriaznivými dôsledkami klimatickej zmeny a tieto riziká sa budú v priebehu ich života významne zvyšovať. Ďalej tvrdili, že vzhľadom na ich vek je zásah do ich práv zreteľnejší než v prípade predchádzajúcich generácií.

Sťažnosť bola podaná v septembri 2020 proti všetkým členským štátom Európskej únie, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, Nórsku, Rusku, Turecku, Švajčiarsku a Ukrajine. Neskôr sťažovatelia sťažnosť proti Ukrajine stiahli. Po oznámení sťažnosti žalovaným štátom prebiehalo konanie pred sedemčlennou komorou. V priebehu rokov 2021 a 2022 jednotlivé štáty predložili svoje stanoviská k sťažnosti a k vyjadreniam sťažovateľov a ich nárokom. Po tom, ako sedemčlenná komora odstúpila svoju právomoc v tejto veci sedemnásťčlennej veľkej komore ESĽP, došlo medzi žalovanými štátmi (s výnimkou Ruska) ku koordinácii a štáty v roku 2023 predložili spoločné stanovisko k sťažnosti, doplnené o národné stanoviská. V roku 2023 sa pred veľkou komorou ESĽP uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom žalované štáty predniesli spoločné vyjadrenie doplnené o samostatné vyjadrenia niektorých štátov vzhľadom na ich národné špecifiká. Štáty svoju argumentáciu vo všeobecnosti opreli najmä o námietky týkajúce sa nedostatku jurisdikcie na strane ESĽP, nevyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy, nepreukázania konkrétnych negatívnych dôsledkov u sťažovateľov, ako aj o argumentáciu o plnení svojich klimatických záväzkov a stanovených cieľov. Ako intervenujúce tretie strany v prípade predložili svoje vyjadrenia Európska Komisia, Komisárka Rady Európy pre ľudské práva, osobitný spravodajca OSN, Európska sieť národných inštitúcií ľudských práv (ENNHRI), organizácie Save the Children International, Climate Action Networt Europe a množstvo ďalších mimovládnych organizácií, univerzít a rôznych subjektov zaoberajúcich sa ochranou klímy.

ESĽP vo vyhlásenom rozhodnutí konštatoval, že pokiaľ ide o extrateritoriálnu jurisdikciu žalovaných štátov iných ako Portugalsko, v Dohovore neexistujú žiadne dôvody na rozšírenie ich extrateritoriálnej jurisdikcie prostredníctvom súdneho výkladu takým spôsobom, aký požadovali sťažovatelia. Vzhľadom na skutočnosť, že sťažovatelia nevyužili v Portugalsku žiadnu právnu cestu týkajúcu sa ich sťažností, sťažnosť sťažovateľov proti Portugalsku vyhlásil ESĽP za neprípustnú z dôvodu nevyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy. ESĽP teda vyhlásil sťažnosť podanú proti Portugalsku a ostatným štátom v otázke zmeny klímy za neprijateľnú. Rozhodnutie je konečné.

ESĽP tiež vyhlásil rozhodnutie v ďalšom klimatickom prípade Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ďalší proti Švajčiarsku, v ktorom Slovenská republika intervenovala ako tretia strana. Sťažnosť podalo švajčiarske združenie združujúce ženy v seniorskom veku, venujúce sa prevencii klimatických zmien a ďalšie ženy v seniorskom veku a týka sa dôsledkov klimatických zmien na podmienky života a zdravie starších osôb a zodpovednosti štátu v tejto oblasti. Sťažovateľky poukazovali najmä na zvýšenie priemernej ročnej teploty o 2,1°C od počiatkov pravidelných meraní v 19. storočí a na mimoriadne teplé letá ostatných rokov, ktoré priniesli vlny horúčav sprevádzané zvýšeným počtom úmrtí starších osôb, predovšetkým žien. Poukazovali na neplnenie záväzkov štátu znížiť objem emisií tak, aby sa nárast medziročnej priemernej teploty spomalil, k čomu sa Švajčiarsko zaviazal Parížskou dohodou z roku 2015. Sťažovateľky sa odvolávali na články 2 a 8 Dohovoru a tvrdili, že pozitívne záväzky štátu podľa uvedených ustanovení Dohovoru by sa mali posudzovať vo svetle princípov prevencie a medzigeneračnej spravodlivosti, obsiahnutých v medzinárodnom práve životného prostredia, a že štát neprijal vhodnú legislatívu a nezaviedol primerané a dostatočné opatrenia na dosiahnutie cieľov v boji proti klimatickým zmenám. Sťažovateľky sa odvolali aj na články 6 a 13 Dohovoru, poukazujúc na to, že ich žaloby na vnútroštátnej úrovni boli prejednané súdmi všetkých stupňov a odmietnuté  z procesných dôvodov ako actio popularis (žaloba vo verejnom záujme). Vzhľadom na dôležitosť témy dopadu klimatických zmien na ľudské práva a potenciálny význam rozhodnutia ESĽP v tejto veci na iné štáty Slovenská republika požiadala o povolenie intervenovať v tejto veci ako tretia strana a ESĽP žiadosti vyhovel. Rovnako predložili svoje vyjadrenia Rakúsko, Írsko, Lotyšsko, Nórsko, Portugalsko a Rumunsko.

ESĽP vo svojom rozsudku konštatoval, že článok 8 Dohovoru zahŕňa právo na účinnú ochranu zo strany štátnych orgánov pred závažnými nepriaznivými účinkami zmeny klímy na životy, zdravie, pohodu a kvalitu života. Konštatoval však, že jednotlivé štyri sťažovateľky nesplnili kritériá postavenia obete podľa článku 34 Dohovoru a vyhlásil ich sťažnosti za neprijateľné. Sťažujúce sa združenie malo naopak právo podať sťažnosť. ESĽP rozhodol, že zo strany Švajčiarska došlo k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 8 Dohovoru k porušeniu práva na prístup k súdu podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. ESĽP rozhodol, že Švajčiarsko si neplnilo svoje povinnosti („pozitívne záväzky“) podľa Dohovoru, týkajúce sa zmeny klímy.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Nález mŕtveho muža v Bratislave. Intoxikácia alkoholom a omamných látok spôsobila jeho smrť

Na linke 158 sme v priebehu dnešného dňa, krátko pred 05.00 hod, prijali oznámenie o náleze osoby mužského...

Čelná zrážka s tragickým koncom. Vodiči, na cestách nikdy neriskujte!

KR PZ Trnava |MM|Polícia je na mieste vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala krátko po 14:00h neďaleko obce...

Nebeské divadlo na oblohe. Na Slovensku sme pozorovali polárnu žiaru

V piatok 10.5.2024 sa Slováci stali svedkami tohto nádherného farebného divadla na oblohe. Nad hlavami nám žiarila polárna...

Žilinskí kriminalisti vyšetrujú smrť  muža z okresu Námestovo – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Žilina |MM|  Vo štvrtok 9. mája vo večerných hodinách, v okrese Námestovo bolo v rodinnom dome...

Študent na škole v Trnave vytiahol umelú atrapu zbrane, manipuloval s ňou pred učiteľom aj spolužiakmi. Policajti ho spacifikovali

KR PZ Trnava |MM| Policajti boli krátko pred poludním privolaní do jednej zo stredných škôl v meste Trnava. 17...

Oceňovanie príslušníkov KR HaZZ v Trenčíne a DHZO Trenčianskeho kraja

KR HaZZ Trenčín |MM|  Pri príležitosti osláv sviatku sv. Floriána - patróna hasičov sa dnes v priestoroch kongresovej...

Vyše 60 darcov prispelo krvou v mene klubu

Na odbernom centre Národnej transfúznej služby v Trnave dnes uskutočnil už v poradí 61. diel Červeno-čírnej kvapky krvi...

Nájdenie mužského tela bez známok života v derivačnom kanály – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Žilina |MM| Dnes (10. mája ) v doobedňajších hodinách v derivačnom kanály   v k.ú....

Z poslednej jazdy sa už motorkár domov nevráti. Jeho život vyhasol pri zrážke s autom

KR PZ Trnava |MM|  Dopravní policajti zo Senice vyšetrujú včerajšiu tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na ceste...

Kvalitné vzdelanie musí byť prioritou: Z nových eurofondov sme vyčlenili takmer 200 miliónov na rekonštrukcie škôl vo všetkých regiónoch

MIRRI |MM| Podpora kvalitného školstva a vzdelávania musí byť prioritou každej vlády. Eurofondy majú moc meniť naše školy...

Buď na bicykli cyklista, nie egoista. Jazdite za sebou!

Pre vodičov áut a cyklistov platí jedno a to isté. Auto, ani bicykel nie je váš nepriateľ. Jazda vedľa...

Úplná uzávierka rýchlostnej cesty R4

Prezídium PZ Sr |MM| Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky na základe žiadosti spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., povolilo ako...