ISSN 1338-032X

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

MPSVR SR |MM|  Od 15. apríla 2024 môžu mladí ľudia v opatere centier pre deti a rodiny žiadať o poskytnutie príspevku na kurzy v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 a A2) a kvalifikačnej karty vodiča.

„Náš rezort dlhodobo pracuje na skvalitňovaní starostlivosti o tých najzraniteľnejších, ku ktorým patria aj deti odkázané na starostlivosť štátu v centrách pre deti a rodiny. Záleží nám na tom, aby mali zabezpečené nielen dobré podmienky počas dospievania, ale aby boli pripravení aj na prvé kroky na pracovnom trhu. Preto sme pre mladých dospelých z centier pripravili projekt Vzdelávanie mladých dospelých,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Projekt je určený pre ľudí evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie alebo záujemcovia o zamestnanie, ktorí patria do jednej z nasledujúcich troch skupín osôb:

 

  1. Mladí dospelí, u ktorých po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie

starostlivosti v centre pre deti a rodiny v súlade s § 55 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

  1. Plnoleté osoby, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie a bol im v súlade s § 55 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny o maximálne 24 mesiacov.
  2. Maloletým deťom pripravujúcim sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa § 46 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

 

„Tak ako v iných projektoch, aj v tomto prípade sme citlivo nastavili podmienky s prihliadnutím na možnosti a potreby mladých dospelých. Okrem zaplatenia kurzov v plnej výške sme pre nich pripravili aj príspevok na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na kurzoch. Vďaka projektu Vzdelávanie mladých dospelých dáme stovkám mladých ľudí príležitosť získať hodnotnejšie pozície na trhu práce,“ doplnil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Uchádzači o zamestnanie alebo záujemcovia o zamestnanie môžu od 15. apríla podávať žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania mladého dospelého na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo poštou. Formulár je dostupný na samotných úradoch ako aj na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné predložiť najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania. Ak je žiadateľom maloleté dieťa, žiadosť o poskytnutie príspevku podpíše zákonný zástupca, štatutárny zástupca centra pre deti a rodiny alebo súdom ustanovený opatrovník dieťaťa. Žiadosť o poskytnutie príspevku bude spracovávať a následne uzatvárať dohody o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v rámci ktorého je žiadateľ evidovaný ako uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie. Po posúdení všetkých stanovených podmienok úrad rozhodne o schválení alebo neschválení príspevku na vzdelávanie. V prípade schválenia uzavrie so žiadateľom dohodu. Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom vzdelávania nie je možné príspevok žiadateľovi poskytnúť.

Úrad bude uhrádzať kurzovné v plnej výške poskytovateľovi, ktorý zrealizoval vzdelávanie. Okrem toho môže úrad vyplatiť aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov samotnému žiadateľovi po splnení všetkých podmienok. Výška paušálneho príspevku je 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, maximálne 190 eur.

Výška rozpočtu alokovaná na implementáciu projektu Vzdelávanie mladých dospelých je 500-tisíc eur zo štátneho rozpočtu.

Rezort práce spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Nález mŕtveho muža v Bratislave. Intoxikácia alkoholom a omamných látok spôsobila jeho smrť

Na linke 158 sme v priebehu dnešného dňa, krátko pred 05.00 hod, prijali oznámenie o náleze osoby mužského...

Čelná zrážka s tragickým koncom. Vodiči, na cestách nikdy neriskujte!

KR PZ Trnava |MM|Polícia je na mieste vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala krátko po 14:00h neďaleko obce...

Nebeské divadlo na oblohe. Na Slovensku sme pozorovali polárnu žiaru

V piatok 10.5.2024 sa Slováci stali svedkami tohto nádherného farebného divadla na oblohe. Nad hlavami nám žiarila polárna...

Žilinskí kriminalisti vyšetrujú smrť  muža z okresu Námestovo – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Žilina |MM|  Vo štvrtok 9. mája vo večerných hodinách, v okrese Námestovo bolo v rodinnom dome...

Študent na škole v Trnave vytiahol umelú atrapu zbrane, manipuloval s ňou pred učiteľom aj spolužiakmi. Policajti ho spacifikovali

KR PZ Trnava |MM| Policajti boli krátko pred poludním privolaní do jednej zo stredných škôl v meste Trnava. 17...

Oceňovanie príslušníkov KR HaZZ v Trenčíne a DHZO Trenčianskeho kraja

KR HaZZ Trenčín |MM|  Pri príležitosti osláv sviatku sv. Floriána - patróna hasičov sa dnes v priestoroch kongresovej...

Vyše 60 darcov prispelo krvou v mene klubu

Na odbernom centre Národnej transfúznej služby v Trnave dnes uskutočnil už v poradí 61. diel Červeno-čírnej kvapky krvi...

Nájdenie mužského tela bez známok života v derivačnom kanály – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Žilina |MM| Dnes (10. mája ) v doobedňajších hodinách v derivačnom kanály   v k.ú....

Z poslednej jazdy sa už motorkár domov nevráti. Jeho život vyhasol pri zrážke s autom

KR PZ Trnava |MM|  Dopravní policajti zo Senice vyšetrujú včerajšiu tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na ceste...

Kvalitné vzdelanie musí byť prioritou: Z nových eurofondov sme vyčlenili takmer 200 miliónov na rekonštrukcie škôl vo všetkých regiónoch

MIRRI |MM| Podpora kvalitného školstva a vzdelávania musí byť prioritou každej vlády. Eurofondy majú moc meniť naše školy...

Buď na bicykli cyklista, nie egoista. Jazdite za sebou!

Pre vodičov áut a cyklistov platí jedno a to isté. Auto, ani bicykel nie je váš nepriateľ. Jazda vedľa...

Úplná uzávierka rýchlostnej cesty R4

Prezídium PZ Sr |MM| Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky na základe žiadosti spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., povolilo ako...